gb.spilcotua@ofni

УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

За да обработим и приключим по-бързо вашата рекламация или искане за отказ от покупка, молим да четете внимателно е-мейлите и да предоставите подробна информация по казуса и съответния набор документи!


Процедура при отказ от покупка в 14-дневен срок:


1.1) За да упражните правото си на Отказ от покупка е необходимо да попълните формата : https://www.autoclips.bg/account/return/add

като на ПРИЧИНА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ / ВРЪЩАНЕ ИЗБЕРЕТЕ:

 1) Отказ от покупка в 14 дневен срок. Без нарушена опаковка, неупотребяван и без следи от монтаж!

1.2) Можете също да попълните стандартен формуляр за отказ от покупка: https://www.autoclips.bg/cancel

и да ни го изпратите на електронна поща info@autoclips.bg или да го подадете лично в който и да е наш обект.

--> ще получите е-мейл с данните , които сте посочили във формата


2.) Наш служител ще приеме и входира Вашето искане за отказ от покупка в резултат на което:

--> ще получите е-мейл с входящият номер и искане за изпращане на необходимите документи за удостоверяване на претенцията по същност и размер (стокова разписка, товарителница за доставка ...).


3.) Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките:

-- на адрес или до офис на Еконт Експрес от който са изпратени! Моля сверете адреса от товарителицата с която сте получили Вашата поръчка!

без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

При връщане на стоките е необходимо да посочите Входящият номер на Вашето искане!

Ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от получаване от наш обект, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция.


Процедура в случай на рекламация:


1.) За да подадете Рекламация е необходимо да попълните формата : https://www.autoclips.bg/account/return/add

като изберете една от следните причини:

    2) Изпратен грешен продукт, различен от поръчаният. Връщане за замяна. - Възможно е в склада при пакетиране на Вашата поръчка да бъде допусната грешка и да Ви бъде изпратен продукт различен от поръчаният от Вас. Моля не се безпокойте! Ако все още желаете да получите правилният продукт ще извършим замяната възможно най-бързо и всички транспортни разходи по замяната ще бъдат за наша сметка!
    3) Изпратен грешен продукт, различен от поръчаният. Отказ от покупка. - Възможно е в склада при пакетиране на Вашата поръчка да бъде допусната грешка и да Ви бъде изпратен продукт различен от поръчаният от Вас. Моля не се безпокойте! Ако желаете можете да се откажете от покупката и да ни върнете грешно изпратеният продукт! Всички транспортни разходи ще бъдат за наша сметка и ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция.
    4) Не отговаря на описанието! Моля посочете несъответствията! - Възможно е при описанието на продукта да бъде допусната грешка. Моля не се безпокойте! Ако желаете можете да се откажете от покупката и да ни върнете продуктът с грешно описание! Всички транспортни разходи ще бъдат за наша сметка и ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция.    

Моля имайте в предвид, че :

  (1) Публикуваният допълнителен списък за "Съвместимост на стока" с подходящи автомобили - марка/ модел/ модификация/ двигател, на които може да се ползва продукта, е само с информативен характер, не представлява част от основните характеристики на стоката и не може да се третира като характеристика за съответствие на стоката с договора за покупко-продажба, поради което, връщане и замяна на поръчана стока, както и рекламации на това основание не се приемат.


    5) Счупени или липсващи части! Рекламацията не се приема без приложен протокол от куриерската служба при прием на пратката! - Всички поръчки се изпращат с опция за преглед преди плащане! Клиентът трябва да прегледа пратката при получаване в присъствие на куриер и при констатирани транспортни щети (счупени части) да бъде съставен протокол за причинената транспортна щета. В случай на липсващи части е необходимо куриерът да се свърже с нас за разпореждане за отмяна на транспортните разходи или да откажете приемането на пратката и да запазите касовата бележка за заплатеният от Вас транспорт, който ще Ви бъде възстановен не по-късно от 14-дни от датата на предявяване на Вашата претенция!
    6) Установен фабричен дефект / неизправност след монтаж или употреба. Моля добавете описание! - Възможно е да констатирате скрит фабричен дефект, който не би могъл да бъде установен при първоначален преглед.  

Моля имайте в предвид, че :

  (1) Стоките предлагани в електронния магазин съставляват РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за автомобили включително авточасти по електрическа система на автомобила. Предлаганите стоки не са предназначени за самостоятелна употреба и са предназначени за монтаж единствено в специализиран автосервиз от правоспособен и компетентен техник, който разполага със съответните документи удостоверяващи правоспособност за монтаж и демонтаж на автомобилна и транспортна техника. Същите не са предназначени за самостоятелен монтаж от клиента.

  (2) Гаранцията на закупената стока от „Потребител“ по смисъла на ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ е съгласно законовите разпоредби - 2 години считано от датата на доставка на стоката.

  (3) Търговска гаранцията на закупената стока не се предоставя.

(4) . 

  (4.1) Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при монтажа и използването и са открити несъответствия с договора за продажба.

...

  (4.2) Когато стоката не отговаря на договора потребителят има право:

    1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие, като може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача;

    2. да получи пропорционално намаляване на цената;

    3. да развали договора. Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително и не прави стоката негодна за ползването и.

(5)  При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • стокова разписка, касова бележка и / или фактура за закупуване на стоката;
 • дата, начин на поръчка и номер.
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното - в случай, че естеството на предлаганите продукти го изисква е задължително да се предостави номер на рама на автомобила за удостоверяване на употребата на стоката по предназначение, както и документ удостоверяващ монтажа на стоката от автосервиз за удостоверяване на правилния и монтаж, предоставяне на информация за изминати километри преди и след монтаж на поръчания продукт;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • товарителницата за доставка на стоката, която следва да се запази от Клиента
 • протоколи, актове или други документи от специализиран автосервиз / правоспособно лице за извършения ремонт и установяващи несъответствието за стоката, включително и за авточасти по електрическата система на автомобила.
 • гаранцията не покрива механични увреждания, износване или щети причинени в следствие на неправилна или прекомерна употреба.

Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора се дължи на:

 • неправилно използване на закупената стока;
 • дефекти, причинени от механично увреждане и изхабяване или от природно бедствие (вода, пясък, огън и т.н.).
 • неправилно съхранение;
 • неправилен монтаж или употреба не по предназначение.
 • в случай, че монтажът не е извършен в специализиран автосервиз


    7) Друга причина различна от изброените. Моля оставете кратко описание! - Опитали сме да обхванем всички възможни причини за рекламация, но ако Вие се затруднявате в избора или не намирате подходящата за Вас, молим да посочите подробно описание!   
    8) Връщане за замяна. Грешно поръчан продукт, който не е подходящ за автомобила! - Възможно е при поръчка да сте допуснали грешка. Моля не правете опити за монтаж! В 14-дневен срок от датата на Вашата покупка можете да ни върнете неупотребяван продукт. Всички транспортни разходи ще бъдат за Ваша сметка, а ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция. За да получите правилният продукт подходящ за Вашият автомил е необходимо да направите нова поръчка!    

--> ще получите е-мейл с данните , които сте посочили във формата


2.) Наш служител ще приеме и входира Вашата рекламация в резултат на което:

--> ще получите е-мейл с входящият номер на Вашата рекламация и искане за изпращане на необходимите документи за удостоверяване на претенцията по същност и размер.


3.) Наш служител ще разгледа рекламацията Ви. Ако е необходимо да ни изпратите продукта обратно ще получите инструкции за начина и адреса за връщане.

Стараем се да ускорим процесът по разглеждане на рекламациите, поради което може да изискаме от Вас по-подробно описание на констатираните дефекти или снимки на рекламираният продукт.


4.) След раглеждане на рекламацията ще получите становище дали рекламацията Ви е отхвърлена или е приета като основателна.

--> В случай на одобрена рекламация очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките

без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датата на нашето становище.


Законови срокове в случай на рекламация:


1) Имате право на Отказ от покупка в 14-дневен срок от получаването на Вашата поръчка!

2) Законова гаранция за наличие на фабрични дефекти или привеждане на стоката в съответствие с договора за продажба е 2 години!

3) Трябва да върнете закупената стока в 14-дневен срок без неоснователно забавяне!

4) Ние ще Ви възстановим направеното от вас плащане в 14-дневен срок без неоснователно забавяне, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция!

5) Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на подаването и! Ако в 30-дневен срок стоката не бъде ремонтирана или заменена с нова имате право да претендирате за разваляне на договора и всички направени от Вас плащания да Ви бъдат възстановени в 14-дневен срок.