gb.spilcotua@ofni

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

        ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

ПРЕДМЕТ

            Тази политика сеотнася за бисквитките или подобни инструменти в интернет страницата www.autoclips.bg (наричан по-долу за краткост „Сайта“,„интернет страницата“, „Уебсайт“), (наричано по-долу за краткост„Ние“).

            Когато посетитеза първи път www.autoclips.bg, ще Ви помолим даприемете използването на "бисквитки" в съответствие с условията натези правила. Чрез използването на нашия уебсайт и приемането на тези правила,Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“.

СЪЩНОСТ НА БИСКВИТКИТЕ

            Бисквитката ефайл с малък размер, сформиран от букви и цифри, който се съхранява на Вашиякомпютър, мобилно устройство или друго оборудване, когато е налице достъп доинтернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра нададена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и енапълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и нямадостъп до информацията от хардуера на потребителя).

С КАКВА ЦЕЛ СЕ ИЗПОЛЗВАТБИСКВИТКИТЕ

            Използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия сайт,за да подобрим неговото представяне и Вашето преживяване в съответствие свсички приложими стандарти и законодателство в областта. В най-общи линии целтана бисквитките е да обезпечат ефективността и полезността на нашия Сайт, даосигурят правилното му функциониране  ида запомнят важни действия (например какво сте избрали в „количка“, кои страници от Сайта посещавате най-често, съхранили листе определени настойки и дали получавате съобщения за грешка от определени страници).С помощта на бисквитките Сайтът коректно показва наличностите на продукти,които можете да добавите към списъка за покупки в количката.

            Бисквиткитеправят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето насъдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията напотребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по времена навигация в интернет и подпомагат Сайта, за да предлага същият подходящи запотребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайнконфиденциалност, в количката или съответно рекламиране. Също така, сеизползват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат даразберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници,позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайкиидентифицирането на личността на потребителя. Благодарение на бисквитките вСайта се показват коректно наличностите на продукти, които можете да добавитекъм списъка за покупки в количката;

 

КАКВИ БИСКВИТКИИЗПОЛЗВАМЕ

            Нашият сайт използва няколко вида бисквитки – задължителни, сесийни бисквитки и бисквитки на трети страни. 

            Задължителни бисквитки

            Те са строго необходими,за да може сайтът да изпълнява своите функции и се съхраняват като файл на Вашиякомпютър или мобилно устройство за дълъг период от време, обикновено запериода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно отпотребителя. Използваме тези бисквитки с цел установяване автентичността нанашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставимнашите услуги или за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и даподдържаме сигурността на нашите услуги.

            Сесийни бисквитки

            Сесийнитебисквитки са временни файлове, които остават в устройството Ви в рамките напосещението Ви в нашия уебсайт и са активни до края на потребителската Ви сесияили до затваряне на приложението (уеб браузъра), след което биват заличени. Възможно е да използваме и сесийнибисквитки, например:

       зада Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да енеобходимо отново да се логвате;

       зада Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугитени;

            Бисквитки на трети страни

            Използвамеи някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки сеуправляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу саизброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат дабъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други енеобходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигуренитеинструкции. Тезидоставчици на услуги могат да събират Вашия IP адрес и информация, която непозволява лична информация за вашите посещения на нашия сайт. Част от тезирекламни бисквитки позволяват показване на наши реклами, докато посещаватедруги уебсайтове. Тази информация, която не е лична идентификация, е анонимна,съгласно Политиките за поверителност на тези трети страни, и не включва вашетоиме, адрес, имейл адрес или друга лична информация, но вашият IP адрес може дабъде събран. Анонимната информация се събира чрез използването на пикселенмаркер (известен също като "бисквитки" и маркери за действие), коетое стандартна технология, използвана от повечето големи уебсайтове.

            Използваме Doubleclick.net- за ремаркетинг и дисплейни рекламина Google;

            Използваме Facebook – с неговата помощ могат да сепроследят действията на потребители, след като са видели или отворили рекламавъв Facebook. Това ни позволява да проследяваме ефективността на рекламите въвFacebook и да събираме данни за статистически цели. Събраните по този начинданни са анонимни за нас, ние не получаваме информация за самоличността напотребителите. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват,така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebookможе да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие сполитиката за използване на данни на Facebook.

            Използваме Google Analytics наGoogle - за дагенерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.

            Използваме MailerLite наmailerlite.com или подобни компании -за да дадем възможност на нерегистрирани потребители да се абонират за нашиябезплатен бюлетин.

            Използваме Yandex.ru - за генериране на информация запоръчки, посещаемост, показване за реклами.

            Използваме Intercom на intercom.com - за да може да използвате чат възможността предоставена на Сайта.

            Ако се притеснявате за рекламнитебисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключитеот тук: Your Online Choices site.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

            На Сайта има препратки (така наречените"връзки"), които, ако проследите, могат да Ви отведат до уебсайтоветена други фирми и организации. Така например, ако кликнете върху Facebook“Like” бутон или се впишете чрез тазисоциална мрежа в нашия Сайт, Вие споделяте данни на тези трети лица. За тяхното съдържание и стратегии зазащита на данните не носим отговорност. Тези други уебсайтове,услуги и приложения могат да задават свои "бисквитки" на компютритена потребителите, да събират данни или да изискват лична информация.


СЪДЪРЖАТ ЛИ БИСКВИТКИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

            Сами по себе си,бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдатизползвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите.Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събиранисамо за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани поначин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

ПОДЛЕЖАТ ЛИ НА БЛОКИРАНЕБИСКВИТКИТЕ И КАК

            По принцип даденоприложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки поподразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичнотоуправление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя дабъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал.Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки можеда бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра).Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции науеб-страницата.

            Повечето браузъриви позволяват да откажете да приемате бисквитки; например:

       в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате"бисквитките" с помощта на "Настройки", "Интернетопции", "Поверителност" и след това "Разширени";

       във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички"бисквитки", като кликнете върху "Инструменти","Опции", "Поверителност", изберете "Използване наперсонализирани настройки за историята" от падащото меню и премахнете "";

       в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички "бисквитки",като отворите менюто "Персонализиране и контрол" и кликнете върху"Настройки", "Показване на разширените настройки" и"Настройки за съдържанието"

            Блокирането навсички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върхуизползваемостта на много уебсайтове.  Акоблокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функциии на нашия уебсайт.

ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИ

            Можете даизтриете "бисквитки", които вече са съхранени на вашия компютър;например:

       в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриетефайловете с "бисквитки" (можете да намерите инструкции за това ТУК;

       в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, катокликнете върху "Инструменти", "Опции" и"Поверителност", след това изберете "Използване наперсонализирани настройки за историята", кликнете върху "Покажибисквитките" Бисквитки";

       в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички"бисквитки", като отворите менюто "Персонализиране иконтрол" и кликнете върху "Настройки", "Показване наразширени настройки" и "Изчистване на данните за сърфирането" идруги данни за сайтове и приставки "преди да кликнете върху"Изчистване на данните за сърфирането ".

            Изтриването набисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.

ЗАЩО БИСКВИТКИТЕ САВАЖНИ В ИНТЕРНЕТ

            Бисквиткитепредставляват централна точка за ефективното функциониране в интернет,помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси навсеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може данаправи някои сайтове невъзможни за използване.

            Отказът илидеактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайнреклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани иинтересни, събрани чрез поведението на сърфиране.

            Примери за важнироли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):

       Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя– категории продукти и услуги.

       Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомнянена пароли.

       Запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернетсъдържанието (опция family mode, функция safe search).

       Ограничаване на честотата на използване на рекламите –ограничаването на афиширането на дадена реклама за определен потребител насайта.

       Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.

       Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – какда потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание севизуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.:търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тезианализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

            Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

            Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много антишпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.

            Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.

            Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките:

            Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната.

            В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа).

            Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни.

СЪВЕТИ ЗА СИГУРНО И ОТГОВОРНО СЪРФИРАНЕ, БАЗИРАНО НА БИСКВИТКИ

            Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни.

            Деактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър, чрез които можеш да персонализираш употребата на бисквитки в твоя браузър.